Menu Zavřeno

Mít své kapesné

Kapesné ano či ne? A jakým způsobem ho vyplácet a v jaké by to asi mělo být výši a jak pravidelně? Mnoho rodičů řeší tohle dilema.

Psychologové se shodují na tom, že dítě by mělo mít kapesné a to dokonce i tehdy, když rodina nemá mnoho peněz, nebo když děti vychovává sama matka či otec. Nejde jen o peníze, ale o podporu finanční gramotnosti dětí.

Kromě rodin velmi sociálně slabých snad není dítě, které by vyloženě nedostávalo kapesné.

Nejčastější varianty

Problém ovšem je s jeho vyplácením. Dalo by se říct, že se můžeme setkat s těmito nejčastějšími variantami.

  1. Dítě kapesné nedostává a nedostává ani peníze na své potřeby a zájmy
  2. Dítě nedostává kapesné pravidelně, ale když potřebuje třeba na kino nebo do cukrárny, dostane od rodičů potřebné peníze
  3. Dítě dostává pravidelně kapesné v poměrně malé částce, ale když potřebuje (kino, cukrárna), rodiče mu potřebnou částku dají.
  4. Dítě dostává na svůj věk až příliš velké kapesné, protože si to rodiče mohou dovolit.
  5. Dítě dostává nepravidelně kapesné. Jeho vyplácení je závislé na výsledcích ve škole a v pomáhání v domácnosti, což v konečném důsledku znamená, že kapesné bylo v mnoha případech de facto úplně pozastaveno, protože dítě, které má problémy s výukou, je nutné motivovat jinými způsoby, protože není často samo schopno výkon vylepšit bez cizí pomoci.
  6. Dítě dostává pravidelně kapesné v poměrně slušné, ale adekvátní výši (přiměřené spíše věku než příjmům rodiny), ovšem s tím, že si z něho hradí i veškeré aktivity jako například kino, cukrárna. Pokud si kapesné utratí, více nedostane.


Co myslíte, která varianta je ta správná? Samozřejmě, že nejoptimálnější je varianta číslo šest. Varianta číslo jedna je pro dítě velmi frustrující, dítě totiž může vést až k sociální izolaci, varianta číslo dvě, tři a čtyři dítě neučí hospodařit s penězi, varianta číslo čtyři navíc dítě rozmazluje, dítě si neuvědomuje, jak obtížné může být peníze vydělávat.

Varianta číslo pět se jeví jako rozumná, ale v konečném důsledku znamená, že kapesné bylo v mnoha případech de facto úplně pozastaveno, protože dítě, které má problémy s výukou je nutné motivovat jinými způsoby, není často samo schopno výkon vylepšit bez cizí pomoci.