Menu Zavřeno

Nekonečný příběh – kniha versus film

Poté, co Átrej s Falcem opustili Jižní Orákulum, ve filmu Sandonoriko a vydali se hledat lidské dítě. Ve filmu zde nastává konfrontace s vlkem, který je celou dobu pronásleduje. V knize je to poněkud komplikovanější.
 
Během své cesty narazí na čtyři větrné obry, kteří se pustí do rvačky, čímž způsobí obrovskou bouři. Ta strhne našeho hrdinu z Falcova hřbetu. Jak padá, medailon Dětské císařovny, Auryn, mu sklouzne z krku a spadne do moře. Nakonec je zachráněn mořskými lidmi a dopraven na břeh.
 brýle na čtení
Když se probudí, zjistí, že se dostal do Černé země, země, kde žijí povětšinou zlé postavy, čarodějnice, černokněžníci a podobně. Nicota však zasáhla i zde, a jelikož má velkou přitažlivost, všichni se do ní vrhli.
 
I on, který již nemá ochranu Aurynu, zjišťuje, že je k Nicotě neodolatelně přitahován. Silou vůle se však snaží dostat pryč. Nakonec se dostane do města, které je, jak se zdá, úplně opuštěné. Tu však Átrej uslyší vytí, a najde na řetězu uvázaného vlkodlaka. Ten mu poví, že slouží Nicotě a byl pověřen úkolem zabít hrdinu, kterého Dětská císařovna vyslala, dřív než splní svůj úkol. To se mu ale nepovedlo a místo toho skončil uvězněný zde.
 staré knížky
Átrej se přizná, že on je ten hrdina. Nyní následuje rozhovor s Gmorkaem (jak se onen vlkodlak jmenuje). Gmork mu vysvětlí, že je bytost, která sice nemá svůj svět, avšak může do jiných světů vcházet a zase z nich vycházet, jak se mu zlíbí. V každém má také jinou podobu – v lidském vypadá jako člověk, ve Fantázii jako obrovský vlk. A svěří se, že je tu možnost, jak by se mohl dostat do lidského světa – skočit do Nicoty. Ovšem má to háček: je to pouze jednosměrná cesta. A během ní ztratí svou podstatu a stane se něčím jiným. Lží. Všichni Fantáziané, kteří skočili do Nicoty, ztratili tvářnost a stali se lžemi.
 
V tu chvíli už Nicota obklíčí celé město. Átrej namítne, že i Gmorka to čeká. Ten se však jen zasměje, neboť je tak slabý, že zemře předtím, než se k nim Nicota dostane. Tím jeho příběh skončí. O chvilku později skutečně umírá. V poslední předsmrtné křeči chytne našeho hrdinu za nohu. Tím mu však zachrání život, neboť mu tím zabrání vrhnout se do Nicoty.
 
V tu chvíli ho najde i Falco, vedený Aurynem který našel na dně moře, zachrání jej a vydají se spolu zpět k Dětské císařovně, sdělit jí, že jejich mise skončila neúspěšně. Ta mu však řekne, že úkol splnil, že hrdinu přivedl. A že jediné, co Bastián musí udělat, je dát jí nové jméno. Avšak ten je příliš vyděšený, než aby to udělal. Nakonec však jméno vykřikne.
 
Zde film končí, avšak kniha pokračuje dál. Jak? Přečtěte si ji a odpověď zjistíte.