Menu Zavřeno

Stavební služby

Stavební služby začínají službou architektů, kteří vytvoří kresbu a jinou dokumentaci stavební situace, kterou posléze musí schválit před zahájením prací stavební úřad. Po schválení stavebním úřadem mohou být zahájeny stavební práce, které obvykle začínají stavebními výkopovými pracemi pomocí techniky, jako jsou bagry. Dále se ke slovu dostávají zedníci, kteří udělají základy a základní stavební desku pro stavěnou budovu. Již do základní desky zasahují i instalatéři, kteří do této desky zabudovávají odpadní trubky.
bagr na staveništi
Stavba dále pokračuje tím, že jsou vytvořeny obvodové stěny, stropy a samozřejmě střecha. Dále stavební služby pokračují tím, že se uvnitř stavby zrealizují elektrické, vodní, topné a jiné rozvody. Dále jsou v rámci stavebních služeb firmy, které na stavbu dodají a namontují okna a dveře nejprve venkovní, posléze, když jsou hotové interiéry, i dveře vnitřní. 
Do sortimentu stavebních služeb spadá také obkladačská a dlaždičská služba, služba malířů, sádrokartonářů a jiných specializovaných odborníků. Po dokončení stavby, musí na této stavbě proběhnout kolaudace, kterou udělá stavební úřad. Až potom může být budova využívána ke svému účelu.
stavební dělníci
Jak vidíte, stavební služby nejsou jenom zedníci, ale mnoho dalších profesí, které se do stavebních prací také zapojují. Někdy je celá stavba realizována takzvaně na klíč, kdy stavební firma zodpovídá za vše, jindy si budoucí majitel stavbu a práce na ní řídí a organizuje sám, záleží na tom, jak se rozhodne a jaké variantě dává přednost.
Stavební sužby můžeme vidět téměř každý den především ve městech, kde se pořád něco děje, jednou se předělávají chodníky, jindy se přestavuje interiér nějaké prodejny, jindy vidíme stavbu zcela nových objektů, nebo rozšiřování objektů stávajících. Také můžeme vidět služby zateplovacích firem, které zajišťují zateplení budov.