Menu Zavřeno

V boji proti koronaviru: Naše zbraně jsou vitamín D a pohyb


Zdravé tělo je základ

Pokud se ÄlovÄ›k cítí dobÅ™e, je zdravý a má alespoň trochu fyzickou kondici, nemoc ho nepoloží. Platí to i o covidu. Pokud trávíte Äas venku, Äerpáte vitamin D ze sluníÄka, onemocnÄ›ní nejen virem z Číny u vás nebude mít pravdÄ›podobnÄ› těžký průbÄ›h. SamozÅ™ejmÄ› záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Ale vÄ›dci po celém svÄ›tÄ› zkoumají vliv vitaminu D na stav pacienta s onemocnÄ›ním Covid-19.

vitamin_ze_sluníÄka

A zjiÅ¡Å¥ují, že užívání tohoto vitaminu, pomohlo mnoha lidem v boji s viry. ZabÄ›hnÄ›te do lékárny a v tÄ›chto pochmurných dnech doplňte vitamin ve formÄ› kapiÄek.

Zhluboka dýchat

Když ráno vstanete, možná otevíráte okno dokořán, abyste naÄerpali kyslík. Vzduch v ložnici bývá ráno „vydýchaný“. Je to velkou nasyceností oxidu uhliÄitého, který vydechujeme. Proto je vÄ›trání nejen po ránu ohromným přínosem pro tÄ›lo. ÄŒerstvý vzduch vás probere možná lépe než silná káva a pokud si jeÅ¡tÄ› zacviÄíte například Pozdrav slunci Äi PÄ›t TibeÅ¥anů, den pro vás bude mnohem lepší.

cviÄení_jógy

Vaše tělo se nastartuje a zvládne celý den fungovat, podle vašich představ. A pokud cestou do práce nebo v obchodě potkáte vir, možná ho vaše imunita zlikviduje dřív, než se stihne ve vašem těle zabydlet.

A proÄ cviÄit?

PÅ™i cviÄení se uvolňují hormony Å¡tÄ›stí, což vÅ¡ichni víme. Ale zažili jste nÄ›kdy opravdu silný pocit blaha po fyzické námaze? Je jedno, jestli si pÅ™ed televizí zacviÄíte aerobic nebo půjdete bÄ›hat do lesa. Po urÄité dobÄ›, když se zaÄnete potit a říkat si, že už nemůžete, vás pohyb pohltí víc, zatnete zuby a dobÄ›hnete k dalšímu rozcestníku v lese. A až tam budete, sami sobÄ› si Å™eknete, že jste zvítÄ›zili sami nad sebou, protože jste to dokázali! A to je ten správný pocit. Můžete klidnÄ› sedÄ›t doma na podložce na cviÄení a trénovat plný jógový dech, můžete posilovat pánevní dno cviky z Pilates, je to jedno. Důležité je hýbat se! Možná že naÅ¡e oblíbené studio otevÅ™ou až na jaÅ™e, udržujte se v dobré kondici a náladÄ›, aÅ¥ vás neporazí žádný neřád z Číny.