Menu Zavřeno

Jaké možnosti vám nabízí Internet Praha

Bylo by asi zbytečné komukoli vysvětlovat, co je to Internet, a jaké má výhody. Můžeme komunikovat pomocí elektronické pošty (e-mailu), využívat služeb e-shopů a čerpat informace o čemkoli z celého světa. Přitom ještě v polovině 90. let jej využívala primitivním způsobem jen málo početná skupinka nadšenců.

symbol mailu

Jaké jsou možnosti

Připojení k počítačové síti je možné několika způsoby, z nichž nejčastější jsou optika a bezdrát.

Optika – ve většině větších měst (výjimkou nejsou ani města s počtem pouhých několika tisíc obyvatel) je pod zemským povrchem nataženo kabelové optické vedení. Je to nejefektivnější způsob realizace přípojky, zpravidla jde o pokrytí panelových a bytových domů. V Praze se optika pokládala již před mnoha lety a týká se to většiny těchto velkých obytných celků. Váš poskytovatel vám tuto skutečnost ověří a vyplatí se optického vedení využít vzhledem k jeho spolehlivosti.

Bezdrát – týká se to hlavně rodinných domů, nebo míst, kde nejsou k dispozici kabelové rozvody. Postupuje se pak tak, že se na straně klienta instaluje např. směrová anténa a ta komunikuje s vysílačem umístěným nedaleko odtud. Mezi anténou a vysílačem by neměla být žádná překážka.

připojení k internetu

Apelujme na pozitivní využívání Internetu

Pokud využíváme Internet Praha rozumně, pak má svůj platný význam. V tomto duchu bychom také měli vést naše ratolesti, důležité je si uvědomit, že celosvětové informační médium je zneužitelné, a to jak jednotlivci, tak i ze strany státní správy. Nezapomínejme proto informovat své blízké o rizicích, která tu hrozí. Jsou to zejména různé podvody, falešné weby, které se snaží vylákat přístup k bankovním účtům. Dále sem patří šíření poplašných a dezinformačních zpráv (hoaxy), šíření nenávisti, strachu a nesnášenlivosti a propagace různých forem násilí. Měli bychom být také opatrní při zadávání osobních údajů při ověřování identity. Internet je zkrátka již dnes mocná zbraň, má mnohem širší pole působnosti, než v roce 1992, kdy se teprve začal rozvíjet na akademické půdě, a nikdo o něm téměř neslyšel.